Tillbaka

Nöjd kund index – NKI

Nöjd Kund Index (NKI) är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet med oss och under 2021 ökade vi återigen – faktiskt mest av alla företag inom studentbostadsbranschen, vilket gav oss priset Årets klättrare på den årliga Nöjd Studbo-galan.

VÅRA KUNDER ÄR MER NÖJDA – NKI ÖKAR KRAFTIGT
NKI* (Nöjd Kund Index) uppgår till 75 på skalan 0-100, vilket är ett bra värde som även är högre i jämförelse med förra året (73). Stockholms studentbostäder uppvisar en kraftig resultatförbättring sedan år 2018. Den totala kundnöjdheten varierar mellan 67 och 77 i bostadsområdena. Det område som har högst NKI är studentbostadsområdet Strix/Pax. Internationella studenter har ett högre NKI jämfört med övriga studenter.

image

VÅRA KUNDER ÄR MER NÖJDA – NKI ÖKAR KRAFTIGT
NKI* (Nöjd Kund Index) uppgår till 75 på skalan 0-100, vilket är ett bra värde som även är högre i jämförelse med förra året (73). Stockholms studentbostäder uppvisar en kraftig resultatförbättring sedan år 2018. Den totala kundnöjdheten varierar mellan 67 och 77 i bostadsområdena. Det område som har högst NKI är studentbostadsområdet Strix/Pax. Internationella studenter har ett högre NKI jämfört med övriga studenter.

NYCKELTAL NKI 73 2020 75 2021 NYCKELTAL KUNDVÅRD 84 2020 86 2021

Flera områden blev bättre
Vi uppvisar förbättringar inom kvalitetsfaktorer såsom klagomålshantering, tvättstuga och tillgänglighet.

Två av tre skulle rekommendera oss
Nästan två av tre kunder är ambassadörer som gärna rekommenderar Stockholms studentbostäder till andra studenter. Det innebär att undersökningen visar att ett flertal av studenterna tycker att vi håller vad vi lovar och att vi underlättar för studenterna att agera så hållbart som de önskar i sitt boende.

image

Ökad nöjdhet
Det är en tydligt högre andel som är nöjda med tillgången till tvättider samt renligheten och fräschheten i det gemensamma köket och korridoren. Det är även en högre andel som är nöjda med hur vi hanterade synpunkten/klagomålet de framförde.

Den kvalitetsfaktor som har högst resultat är kundvård (86). Allt fler kunder instämmer i att Stockholms studentbostäder bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete.

*Ovanstående NKI utgår från modellen för SKI (Svenskt Kvalitetsindex). Detta är en vanligt förekommande indexmodell som möjliggör jämförelser mellan olika företag och branscher. Resultaten kommer från en kundundersökning från Nöjd Studbo, som är studentbostadsbranschens kundundersökning. Undersökningen har genomförts under perioden mars till april 2021 av Origo Group.

image