ÅRSBERÄTTELSE 2021

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Digitala skyltar
I år var digitalisering i full fokus och vi startade året med ett pilotprojekt där vi installerade digitala skärmar internt och externt för att förenkla och effektivisera kommunikationen runt om i våra områden. De interna skärmarna är sammankopplade med vårt intranät så att alla kan nås av samma information samtidigt.

Nominerade som en av Sveriges bästa webbplatser

Vi blev nominerade till bästa kommersiella webbplats i Web service awards stora enkätundersökning. Webbplatsen var en av de fem som fått högst betyg av besökarna i Sveriges största webbplatsundersökning

Birka får sitt namn
Vårt nya bostadsområde i Björkhagen är ett bra exempel på hur vi arbetar Av, För och Med studenter. Studenterna fick vara med och tycka till om bostadsområdets namn. Efter en tävling på vår Instagram där våra hyresgäster fick komma med namnförslag står det klart att området nu heter Birka.

Stora inflytten
Under mars flyttade hundratals studenter in i något av våra boenden runt om i staden. Många av studenterna kommer från olika delar av världen för att gå sin drömutbildning i Stockholm. De stora inflyttarna är en viktig dag för oss och i princip hela företaget hjälps åt att välkomna alla nya studenter.

Livekonsert på innergårdar

Livemusik är något som många njuter av men då de senaste åren präglats av uppmaningar till att stanna hemma tog vi livemusiken till våra studenters hem. För andra året i rad arrangerade vi Backyard session och KMH-studenterna Evelina Eklind med band åkte på en miniturné till tre av våra bostadsområden.

Årets klättrare

Nöjd Kund Index (NKI) är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet oss och 2021 ökade vi återigen – faktiskt mest av alla företag inom studentbostadsbranschen vilket gav oss priset Årets klättrare på den årliga Nöjd Studbo-galan.

Padelbanan invigs
Den första studentbostadsägda padelbanan i Sverige invigs, och det är vi som har byggt den! Padelbanan ligger mitt i vårt bostadsområde på Stora Lappkärrsberget och går att hyra till en kostnad anpassad för studentplånboken. Med padelbanan vill vi möjliggöra fysisk träning och gemenskap. För att fira bjöd vi in våra hyresgäster på invigningsdagen till en gratis padellektion.

Vi lanserar inflyttningswebb
Välkommen hem! För att välkomna våra kunder, skapa trygghet och hjälpa dem i vad som kan vara deras första egna boende så lanserade vi en inflyttningssajt med en interaktiv guide innehållande allt de kan tänkas behöva inför och under sin inflytt. Bara första veckan hittade 824 personer till sajten!

Spadtag på Lappis
Vi bygger totalt 800 nya bostäder på Lappis och i september hade vi spadtag för etapp 2. I etapp 2 bygger vi totalt 182 bostäder och i det nya huset ryms både en ny förskola och ett café. Projektet är klart sommaren 2023.

Inflytt i Kungshamra

96 studentkorridorsrum har blivit till 103 studentlägenheter i Kungshamra i Solna och i september var det äntligen dags för inflytt. Vi omvandlar bostäderna eftersom fler studenter efterfrågar boende med eget kök. Kungshamra är vårt näst största studentbostadsområde med nästa 1300 bostäder.

Löplopp och trappkonst
Students Moving 4 Health är vårt löplopp som vi arrangerade för andra året i rad där vi bjöd in studenter att delta samtidigt som vi och våra samarbetspartners skänkte pengar till Tilia som arbetar för psykisk hälsa. Samma dag hade vi invigning för trappkonst i två trappor på Campus Lappis. Studenterna Evelina och Alessio stod för konstverken.

Solceller på Idun

Vi installerade nya solceller på fastigheten Idun i Stockholms centrala delar. Den nya solcellsanläggning kan producera el som motsvarar 50 lägenheters årsförbrukning.

Rio och Forum 
Äntligen blev detaljplanerna för Rio och Forum antagna. De två projekten innebär hundratals nya studentbostäder till Stockholm när de står färdiga.

Studentbarometern
För oss är det viktigt att hela tiden uppdatera vår kunskap om de som vi arbetar för: studenter. Därför släpper vi undersökningen Studentbarometern som svarar kring studenters attityder, värderingar och boendepreferenser.

Lansering av kokbok
16 studenter har bidragit med varsitt recept från olika delar av världen i kokboken Community cookbook. Idén med kokboken är att skapa interaktion och öppna för möten mellan studenter. Utöver recepten innehåller kokboken kortare berättelser kring varje maträtt där studenterna berättar om själva receptet och sin matlagning.

hero image

ÅRSBERÄTTELSE 2021

Året i korthet

Året med SSSB

2021 var ett händelserikt år – alltifrån invigning av en padelbana och lansering av en kokbok till spadtag och inflyttar. Följ tidslinjen nedan genom att klicka på de olika plustecknen för att se årets höjdpunkter!

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Digitala skyltar
I år var digitalisering i full fokus och vi startade året med ett pilotprojekt där vi installerade digitala skärmar internt och externt för att förenkla och effektivisera kommunikationen runt om i våra områden. De interna skärmarna är sammankopplade med vårt intranät så att alla kan nås av samma information samtidigt.

Nominerade som en av Sveriges bästa webbplatser

Vi blev nominerade till bästa kommersiella webbplats i Web service awards stora enkätundersökning. Webbplatsen var en av de fem som fått högst betyg av besökarna i Sveriges största webbplatsundersökning

Birka får sitt namn
Vårt nya bostadsområde i Björkhagen är ett bra exempel på hur vi arbetar Av, För och Med studenter. Studenterna fick vara med och tycka till om bostadsområdets namn. Efter en tävling på vår Instagram där våra hyresgäster fick komma med namnförslag står det klart att området nu heter Birka.

Stora inflytten
Under mars flyttade hundratals studenter in i något av våra boenden runt om i staden. Många av studenterna kommer från olika delar av världen för att gå sin drömutbildning i Stockholm. De stora inflyttarna är en viktig dag för oss och i princip hela företaget hjälps åt att välkomna alla nya studenter.

Livekonsert på innergårdar

Livemusik är något som många njuter av men då de senaste åren präglats av uppmaningar till att stanna hemma tog vi livemusiken till våra studenters hem. För andra året i rad arrangerade vi Backyard session och KMH-studenterna Evelina Eklind med band åkte på en miniturné till tre av våra bostadsområden.

Årets klättrare

Nöjd Kund Index (NKI) är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet oss och 2021 ökade vi återigen – faktiskt mest av alla företag inom studentbostadsbranschen vilket gav oss priset Årets klättrare på den årliga Nöjd Studbo-galan.

Padelbanan invigs
Den första studentbostadsägda padelbanan i Sverige invigs, och det är vi som har byggt den! Padelbanan ligger mitt i vårt bostadsområde på Stora Lappkärrsberget och går att hyra till en kostnad anpassad för studentplånboken. Med padelbanan vill vi möjliggöra fysisk träning och gemenskap. För att fira bjöd vi in våra hyresgäster på invigningsdagen till en gratis padellektion.

Vi lanserar inflyttningswebb
Välkommen hem! För att välkomna våra kunder, skapa trygghet och hjälpa dem i vad som kan vara deras första egna boende så lanserade vi en inflyttningssajt med en interaktiv guide innehållande allt de kan tänkas behöva inför och under sin inflytt. Bara första veckan hittade 824 personer till sajten!

Spadtag på Lappis
Vi bygger totalt 800 nya bostäder på Lappis och i september hade vi spadtag för etapp 2. I etapp 2 bygger vi totalt 182 bostäder och i det nya huset ryms både en ny förskola och ett café. Projektet är klart sommaren 2023.

Inflytt i Kungshamra

96 studentkorridorsrum har blivit till 103 studentlägenheter i Kungshamra i Solna och i september var det äntligen dags för inflytt. Vi omvandlar bostäderna eftersom fler studenter efterfrågar boende med eget kök. Kungshamra är vårt näst största studentbostadsområde med nästa 1300 bostäder.

Löplopp och trappkonst
Students Moving 4 Health är vårt löplopp som vi arrangerade för andra året i rad där vi bjöd in studenter att delta samtidigt som vi och våra samarbetspartners skänkte pengar till Tilia som arbetar för psykisk hälsa. Samma dag hade vi invigning för trappkonst i två trappor på Campus Lappis. Studenterna Evelina och Alessio stod för konstverken.

Solceller på Idun

Vi installerade nya solceller på fastigheten Idun i Stockholms centrala delar. Den nya solcellsanläggning kan producera el som motsvarar 50 lägenheters årsförbrukning.

Rio och Forum 
Äntligen blev detaljplanerna för Rio och Forum antagna. De två projekten innebär hundratals nya studentbostäder till Stockholm när de står färdiga.

Studentbarometern
För oss är det viktigt att hela tiden uppdatera vår kunskap om de som vi arbetar för: studenter. Därför släpper vi undersökningen Studentbarometern som svarar kring studenters attityder, värderingar och boendepreferenser.

Lansering av kokbok
16 studenter har bidragit med varsitt recept från olika delar av världen i kokboken Community cookbook. Idén med kokboken är att skapa interaktion och öppna för möten mellan studenter. Utöver recepten innehåller kokboken kortare berättelser kring varje maträtt där studenterna berättar om själva receptet och sin matlagning.

2021 I SIFFROR

Genom vår nyproduktion av hållbara och attraktiva studentbostäder har vi både skapat nya hem för studenter och ökade hyresintäkter. Detta och det alltjämt låga ränteläget har bidragit till att resultatet är 12 miljoner bättre än i fjol. Överskottsgraden (återstående av intäkterna efter drifts- och underhållskostnader) uppgår till 46 % och nivån behöver öka något för att säkerställa vår långsiktigt hållbara ekonomi.

Balansomslutningen uppgår till 2.190 mkr och fastighetslånen utgör 1.430 mkr. Fastigheternas samlade taxeringsvärde är 7.283 mkr, vilket innebär att vi har en mycket stabil grund att stå på inför fortsatta satsningar på verksamhet, nyproduktion och förädlingsprojekt.

Årsredovisningen (pdf)

481

OMSÄTTNING mkr
Nyproduktion och inflyttning bidrog till ökad omsättning med ca 30 mkr

120

Rörelseresultat mkr
Rörelseresultatet är i linje med planerat utfall för året

8

Räntetäckningsgrad ggr
Vi har god förmåga att täcka våra räntekostnader 

46%

Överskottsgrad 
Målet är att vi ska öka överskottsgraden

2,2

Balansomslutning mdkr
Balansomslutningen utvecklas i normal takt 

75

NKI-ökning
Vårt NKI ökade mest av alla i branschen, till 75/100

756

Frigjorda bostäder
Genom boprövningen ser vi till att endast studenter bor hos oss

96

omvandlade bostäder
96 korridorsrum förädlades till 103 lägenheter

118

Mwh
Producerade våra solcellsanläggningar. Det motsvarar 83 lägenheters årsförbrukning

182

Nya bostäder
Började byggas, alla på Lappis

ceo photo

Ingrid Gyllfors VD

Ett år av utveckling

Ett år av utveckling

2021 blev ytterligare ett år i pandemins tecken men när jag tittar tillbaka på året kan jag konstatera att vi haft en häpnadsväckande framdrift trots fortsatta restriktioner. Och faktum är att det finns positiva effekter och lärdomar av den pandemi som vi nu förhoppningsvis kan lägga bakom oss.

Läs vidare här

Hållbarhet

En viktig del i vårt strategiska hållbarhetsarbete är att koppla vårt arbete till Agenda 2030. Vi som aktör kan bidra till viktiga globala utmaningar: omställning till fossilfria energikällor, omställning mot hållbara städer och gynna omställningen mot cirkulär ekonomi. 

Vi vill ha ett fåtal mål som verkligen ger oss energi i hållbarhetsutvecklingen. De mål vi valt ska ge oss kraft och driv, samt vara relevanta för vår verksamhet och vår möjlighet att påverka.

Läs mer
ecology badge
146,6 2020 152,5 2021

energianvändning kwh/m2 el & värme

Ökningen i energianvändning beror främst på att uppvärmningssäsongen 2021 var ganska lång och kall. Vi har även bytt system, vilket gör att beräkningen av klimatkorrigeringen kan ha förändrats.

3,8 2020 3,8 2021

Avfallshantering NKI (Nöjd kund-index)

Medelvärdet på frågan ”Den sop- och källsortering som hör till fastigheten fungerar bra”. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra avfallshanteringen, med större och mindre insatser.

595 2020 666 2021

Källsorterat avfall TON

Vi försöker hela tiden utveckla möjligheten till källsortering i våra bostadsområden och det är positivt att mängden ökar.

95 2020 96 2021

Frisknärvaro Procent

Vi arbetar aktivt för ökad frisknärvaro, bland annat erbjuder vi massage, olika idrottsaktiviteter via företages idrottsförening och en hälsoprofil vartannat år.

117 2020 60 2021

Visselblåsarärenden Antal

Majoriteten av visselblåsarärendena rör misstanke om olovlig andrahandsuthyrning, något vi alltid utreder.

83 2020 84 2021

Trygghet NKI (Nöjd kund-index)

NKI för trygghet ligger på en hög nivå, något vi arbetar för att bibehålla.

4 2020 12 2021

bostäder med matavfallsinsamling Andel i procent

Målet är att samtliga hyresgäster ska ha möjlighet att sortera sitt matavfall senast 2023 och vi har nu en införandeplan för alla bostadsområden.

2020 50 50 51 49 2021

Män/kvinnor Andel i procent

Siffran gäller företaget som helhet. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och arbetar aktivt för att locka både män och kvinnor till fastighetsbranschen.

Tre reportage från året som gått

Energi som gör skillnad

Vi har installerat solceller på ytterligare en fastighet och mycket mer är på gång inom energiområdet.

Hem där det är enkelt att mötas

Studenternas åsikter blir verklighet i Björkhagen där 166 nya bostäder byggs.

Hållbarhet ur ett socialt perspektiv

Vi har haft flera projekt inom social hållbarhet, alltifrån löplopp till kokbok.

Nöjd kund index – NKI

Nöjd Kund Index (NKI) är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet med oss och under 2021 ökade vi återigen – faktiskt mest av alla företag inom studentbostadsbranschen, vilket gav oss priset Årets klättrare på den årliga Nöjd Studbo-galan.

Här kan du läsa mer om inom vilka områden vi ökade mest.

Läs mer
image

Studentbarometern

Läs vår studie om studenters värderingar, deras syn på att leva, bo och studera i Stockholm. Undersökningen genomfördes under slutet av 2021. Totalt har över tusen svar samlats in bland personer som studerar på universitet eller högskola i Stockholm.

ÖVER HELA

STOCKHOLM

Våra drygt 8 000 bostäder är fördelade på 27 områden. Vi på Stockholms studentbostäder vill erbjuda kåranslutna studenter ett trivsamt och prisvärt studentboende. På kartan kan du se var våra bostäder finns.

Läs mer på hemsidan