Tillbaka
VD

Ingrid Gyllfors VD

Ett år av utveckling

Ett år av utveckling

2021 blev ytterligare ett år i pandemins tecken men när jag tittar tillbaka på året kan jag konstatera att vi haft en häpnadsväckande framdrift trots fortsatta restriktioner. Och faktum är att det finns positiva effekter och lärdomar av den pandemi som vi nu förhoppningsvis kan lägga bakom oss. 

Jag blir fortfarande varm i hjärtat när jag tänker tillbaka på den där dagen i maj när konferenciern på den årliga NöjdStudbo-galan meddelade vilka som vunnit Årets klättrare i branschens NKI-undersökning. Wow, vi vann! Att vi för andra året i rad lyckats öka kundnöjdheten mest av alla företag inom branschen är fantastiskt. Inte minst under pandemin där våra studenter och vår verksamhet satts på tuffa prov.

Pandemin har gjort att vi tvingats tänka om och tänka nytt på många sätt. Ett exempel är att vi under våren 2021 såg en minskad efterfrågan på korridorsrum på grund av färre studenter från utlandet och mer distansstudier. Genom att vi snabbt gjorde om uthyrningsreglerna för korridorsrummen och också marknadsförde denna sociala boendeform kunde vi undvika vidare vakanser. Vi har dock sedan länge sett en trend att fler studenter efterfrågar rum med eget kök istället för med delat och därför har vi under året förädlat korridorsrum till studentlägenheter på Kungshamra i Solna. Lägenheterna är redan inflyttade och nu kan vi applicera samma metodik för att omvandla korridorsrum till lägenheter även på andra platser. Vi lyckades faktiskt skapa fler studentbostäder på Kungshamra trots att alla fick eget kök och nya sociala ytor tillskapades.

Under året har vi också haft inflyttning i första etappen på Lappkärrsberget där de fina punkthusen med handslaget tegel är certifierade enligt miljöbyggnad silver. Vi fortsätter att lägga stor vikt vid hållbarhet och har gjort ett medvetet val kring vilka mål i Agenda 2030 vi ska fokusera på. Vi har valt ut tre av målen där vi påverkar mycket och har störst potential att förbättra oss. Det är fokus både på vår egen verksamhet och våra studenters möjlighet till att leva hållbart. Vi tror att det är bättre att vi fokuserar där vi gör mest nytta snarare än att vi har många mål där vi inte kan påverka speciellt mycket. Vårt hållbarhetstänk tar vi med oss in i framtida projekt och det känns bra i magen att vi under 2021 fått markanvisning vid Hammarbyhemmet och dessutom fått antagna detaljplaner för både Rio på Gärdet och Forum på Körsbärsvägen. Vi har nu stor genomförandekraft med över 350 bostäder i produktion. Fler bostäder för studenter är viktigt för att studenter ska kunna välja att studera sin drömutbildning vid något av de fina lärosätena som finns i Stockholm.

Något jag minns lite extra från året är en varm och härlig försommardag på Lappkärrsberget. Vi bröt ny mark då vi invigde Sveriges första padelbana enbart för studenter. Tänk att få ha sin egen padelbana, mitt på campus! Banan är ett led i vår satsning på social hållbarhet som har blivit ännu viktigare under pandemin då hemmamiljön blivit mer central i studenternas liv. Att vi under ett och samma år har arrangerat ett löplopp, invigt trappkonst, lanserat en kokbok och haft konserter på innergårdar gör mig stolt. Alla dessa satsningar ger våra hyresgäster något extra och skapar förutsättningar för att skapa ett socialt liv i våra områden. Det skapar i sin tur trygghet och bättre hälsa hos våra studenter vilket är väldigt viktigt för oss.

photo

Internt har 2021 präglats mycket av IT. Vi har hyresgäster som ligger i framkant digitalt och under året har vi lagt grunden för att vi som företag ska kunna ta stora kliv inom digitalisering framöver. Vår nya inflyttningswebb är ett exempel som redan kommit kunderna till del. Eftersom vi arbetat mycket hemifrån har IT-satsningen dessutom varit extra viktig. Samtliga medarbetare har visat på en stor förändringsförmåga och en betydande faktor till att vi lyckats så bra är vår gemensamma värdekultur SAFE (samarbete, ansvar, framåtanda och engagemang) som ger oss en solid grund till att genomföra förändringar.

Blickar jag utåt ser jag att studentbostaden fortsätter vara en viktig pusselbit för Stockholms utveckling. Vår årliga attitydundersökning bland studenter, Studentbarometern, visar att studenter inte ser Stockholm som en studentstad. Här skulle det kunna infinna sig en ”win-win”-situation. Studentlivet har så mycket att ge staden! Om vi bara låter studenter få ta mer plats ökar Stockholms attraktivitet som studentstad och staden kan locka hit den kompetens som företagen saknar, samtidigt som blir Stockholm blir en mer livfull stad.

Jag hoppas att staden vågar satsa på fler studentbostäder och vi kommer fortsätta att bidra med vår expertkunskap om målgruppen studenter och genomförandekraft i att bygga de bästa studentbostäderna!

Nu ser jag fram emot att vara med att påbörja inflytten av vårt nya område Birka i Björkhagen där de första studenterna flyttar in i maj. Det kommer att bli utmärkta bostäder som kommer att bidra till liv som kommer öka attraktionskraften för hela området. Jag ser också att Stockholms studentbostäder fortsätter sin resa att både bygga nytt och förädla det befintliga beståndet på ett hållbart sätt. Jag tror också att vårt digitala kundfokus gör att vi fortsätter att skapa en ännu smidigare och socialare boendetid för våra studenter framöver. Allt detta kräver hårt arbete, goda finanser och bra samarbete såväl internt som externt. Något jag vet att mina kollegor på Stockholms studentbostäder är strålande på.

Efter sju fantastiska år kommer jag nu att sluta på Stockholms studentbostäder. Vår vision ”Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid” är precis vad vårt jobb handlar om och vad vår styrelse och vi som arbetar på företaget brinner för. Det har varit en ynnest att få vara en del av denna viktiga verksamhet och att få utveckla den tillsammans med medarbetare, styrelse, studenter och leverantörer. Jag vill tacka er alla för ett mycket fint arbete 2021 och också för hela min tid hos oss. Fortsätt ert fina arbete för framtiden!