Tillbaka

Hem där det är enkelt att mötas

badge

Hur vet man egentligen hur studenter vill bo? Man frågar dem! Under 2022 står tre nya hus färdiga i Björkhagen med totalt 166 studentlägenheter. Utformningen av husen är starkt inspirerade av en stor rapport kring hur studenter vill bo.

– Det som planerades för många år sen blir nu verklighet framför våra ögon, det tycker
jag är häftigt. Jag tror studenterna kommer trivas. Det blir nya fräscha lägenheter i ett
bra område, säger Björn Ribbhagen, projektchef på Stockholms studentbostäder.

Han pratar om projektet i Björkhagen som ger Stockholm 166 nya välbehövliga
studentbostäder. Totalt handlar det om tre hus, två lamellhus och ett punkthus. Inflytt
sker under 2022 och det har varit en lång väg dit. En som varit med på hela resan är
Fredrik Fernek, gruppchef och ansvarig arkitekt hos White arkitekter som har ritat
husen.

– Jag minns att jag traskade i snömodden där 2008. Det skulle byggas garage egentligen men det gick inte. Det skulle också bara ha varit punkthuset men sedan fick vi tillägget där lamellhusen står, det gynnade området, säger Fredrik.

photo
Punkthuset på väg att färdigställas.

Några år senare tog vi tillsammans med White och branschorganisationen
Studentbostadsföretagen fram en rapport om hur studenter vill bo. Rapporten har legat
till grund för hur bostäderna i Björkhagen kommer att vara utformade.

– Vi såg i rapporten att studenterna ville separera olika användningszoner. Där man
sover ska inte vara samma användningszon som där man äter. Behoven av att ha en
privat del och en mer social, offentlig del, i bostaden var verkligen tydligt, säger Fredrik.

Projektchef Björn Ribbhagen på plats på bygget i Björkhagen.

Studenternas önskan kommer att bli verklighet. I lamellhusen kommer studenterna
sova i en lugn yta som vetter mot skogen och som också går att skärma av. Köket får
däremot en helt annan funktion.

Lägenheterna får stora fönster med mycket ljusinsläpp.

– Det blir en mer social del som vetter mot verandan. Den är extra bred mot vad man
vanligtvis ritar och det finns möjlighet att ha bord och stolar där. Tanken är att verandan
ska bli en plats man möts på, säger Fredrik.

Verandan, eller entrébryggan, är en bred gång mellan lägenheterna där grannar
passerar. Möjligheterna till spontanmöten ökar dessutom av att det finns flera olika
vägar till de olika verandorna genom att det byggs flertalet trappor, istället för att det
bara är en väg in, vilket annars är vanligt.

– Jag tror det kommer bli jättebra med de sociala ytorna. De stora fönstren mot
verandan kommer att sticka ut lite i projektet, säger Björn.

Husen står i ett naturskönt område nära skog och natur. Att få husen att smälta in på
platsen har varit ett relativt tufft arbete då husen står i en slänt.

– Vi har placerat husen så att det blir ett naturstråk mellan lamellhusen. Där bevarar vi
tallarna, som är vintergröna. Kan man behålla stora fullvuxna träd ska man göra det.
Att bevara naturen på det här sättet är komplext men det ger ju så mycket, säger
Fredrik.

Husen är byggda i miljöbyggnad silver och kommer att smälta in i miljön genom att
fasaderna är i trä precis som husen i den ekoby som ligger bredvid. Även tegelfasaden
passar med grannhusen på andra sidan.

– Det är ett lite annorlunda tegel jämfört med grannhusen och blir därmed ett nytt
inslag, samtidigt som det smälter in bra i bebyggelsen, säger Björn.

Fredrik tror att husen kommer uppskattas just eftersom varje kvadratmeter är ordentligt
genomtänkt.

– Vi vill att man ska vara stolt över sitt hus och känna det som sin hembygd. Då bryr
man sig också om husen och tar hand om dem vilket skapar mindre slitage, säger
Fredrik.

Läs fler artiklar

Artikel
Energi som gör skillnad

Vi har installerat solceller på ytterligare en fastighet och mycket mer är på gång inom energiområdet.

Artikel
Hållbarhet ur ett socialt perspektiv

Vi har haft flera projekt inom social hållbarhet, alltifrån löplopp till kokbok.