Tillbaka

Energi som gör skillnad

badge

För att värma upp och ge hushållsel till över 8000 bostäder krävs det en stor mängd energi. Den typ av energi som används har således stor ekonomisk och miljömässig påverkan. Men det är inte bara energikällan som gör skillnad, även studenternas beteenden har stor inverkan på energiåtgången.

– Solcellsprojekt är väldigt kul, det är mycket förberedelser men när montaget väl drar igång går det fort. Det blir så väldigt konkret, vi mäter i realtid. Det ger oss bra förutsättningar till uppföljning och utvärdering av anläggningen, säger Jesper Stråhle, projektledare inom energi och teknik.

Han pratar om det stora solcellsprojekt som stod klart i oktober 2021. Idun ligger ett stenkast från Karolinska institutet och har nästan 600 bostäder. Fastigheten är en av flera som finns med på en lista över tänkbara hus att installera solceller på, och förra året var det Iduns tur att få en ny energikälla på taket. 230 solcellspaneler är nu på plats och Idun blir därmed den fastighet i vårt bestånd med störst effekt från solceller. Anläggningen, som betalt av sig efter ungefär tio år, kan leverera el som motsvarar 50 lägenheters årsförbrukning.

– El är ju en bristvara och solenergi är ett bra energislag. Vi kommer dessutom att kunna tillgodogöra oss all el vi själva producerar. Så är inte alltid fallet med exempelvis villor som ju får ut som mest el på sommaren då förbrukningen är som lägst, säger Jesper.

photo
Jesper Stråhle, projektledare energi och teknik.

2018 gjorde Peter Skanvik, chef för teknisk service, och hans kollegor en stor energikartläggning. De
undersökte hur mycket energi varje fastighet gjorde av med och vilka åtgärder som skulle kunna
sättas in. Kartläggningen renderade i en lång lista med olika energiprojekt med målet om att spara
två procent energiförbrukning varje år.

– Det blir såklart svårare att hitta bra projekt ju fler vi gör. Därför ska vi nu titta på nya mål inom
energiområdet, att ha två procent varje år är inte teoretiskt möjligt, säger Peter.

De nya målen ska bli klara under 2022 och en viktig förutsättning finns på plats, oavsett vilket mål det
blir: nämligen digitala driftövervakningssystem.

– De nya moderna systemen gör att vi kan följa varje fastighet i realtid och få viktig statistik att utgå
ifrån, säger Peter.

Peter Skanvik är chef för teknisk service och ser ett stort värde i de nya digitala driftövervakningssystemen.

Peter tycker också att det finns en stor ambition från företages ledning när det gäller energiarbetet.

– Jag har alltid känt att ledningen både vill satsa på energiområdet och också är beredda att skjuta till
de medel som behövs. Det känns kul såklart, säger Peter.

Energiarbete handlar om mer än bara uppvärmningskostnader. En mycket viktig faktor är den
mänskliga, i det här fallet de studenter som bor hos oss. Genom förändrade brukarbeteenden kan
man spara mycket energi med stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Det här är ett område där
det finns en stor utvecklingspotential.

– Jag tror vi kan bli ännu bättre på att samarbeta med studenterna kring de här frågorna och
därigenom påverka beteenden som annars bidrar till att det går åt mycket energi, säger Peter.

Att ha en helhetssyn när det kommer till energi och klimat är viktigt men också komplext.

– Ta solceller som exempel. Där måste man titta på var i världen och hur de produceras. Måste de
transporters? Vad blir det totala avtrycket? Även om man vill få fram uppgifter kring produkter är det
ganska svårt, marknaden är inte alltid där än. Det viktiga för oss är att hela tiden ta steg mot det här
helhetsperspektivet, säger Peter.

En sak är säker och det är att vi som har över 8000 bostäder i beståndet har väldigt stora möjligheter
att göra positiv skillnad för klimatet.

– Vi ska fokusera på vad vi kan göra. Vi ska fortsätta ha kompetenta drifttekniker och husvärdar som
hela tider ser över våra fastigheter, vi ska fortsätta spara energi och vi ska bli bättre på att samarbeta
med våra hyresgäster, säger Peter.

Läs fler artiklar

Artikel
Hem där det är enkelt att mötas

Studenternas åsikter blir verklighet i Björkhagen där 166 nya bostäder byggs.

Artikel
Hållbarhet ur ett socialt perspektiv

Vi har haft flera projekt inom social hållbarhet, alltifrån löplopp till kokbok.